Sanering Malburgerhaven dichterbij

Het baggeren van de vervuilde bodem van de Malburgerhaven is een belangrijke stap dichterbij. Afgelopen woensdag ondertekenden Annet Augustijn, directeur water en scheepvaart van Rijkswaterstaat en Chris de Ronde, wethouder gemeente Arnhem, een bestuursovereenkomst.

Bron: Waterbodem.nl, 22-09-2005;