Scheepvaart vraagt IMO-mandaat op klimaatconferentie

Op de zopas gestarte klimaatconferentie in Durban hebben de International Chamber of Shipping samen met het WWF en Oxfam gepleit om de IMO een marktmechanisme te laten uitwerken tegen CO2-emissies.

In Durban is zopas een nieuwe zitting van start gegaan van de UN Framework Conference on Climate Change (UNFCCC). Tijdens de vorige zitting van deze conferentie in Cancun werd al gepleit alle maatregelen met betrekking tot het beperken van de CO2-uitstoot in de maritieme industrie toe te vertrouwen aan de IMO. Doel is uiteraard regionale maatregelen – o.a. vanwege de Europese Commissie – te vermijden voor een industrietak die op wereldschaal actief is.

Meer… De Lloyd