Thema Noordzeedagen 2014

NoordzeeKust

De Noordzeedagen worden gehouden bij het NIOZ op Texel op 2 & 3 oktober 2014 rondom het thema ‘Leven met een veranderende Noordzee; Horizon 2050’.

Binnen het hoofdthema zijn vijf deelthema’s gedefinieerd:

2 oktober 2014:

Mondiale veranderingen

 • Veranderingen in weer en klimaat; historie 1910-2010; voorspelling 2010-2050
 • Gevolgen ijsafsmelting poolgebieden voor zeespiegelrijzing
 • Discussieronde

Ecologische veranderingen

 • Veranderingen in het voedselweb onder invloed van opwarming
 • Verkwalling van de Noordzee
 • Veranderingen in gewervelden
 • Discussieronde

Postersessie met pitches
Diner: Ecomare

3 oktober 2014:

Menselijke druk op de Noordzee

 • Overzicht van belangrijke factore; overview EU-VCTORS project
 • (Micro-)plastics
 • Effecten van verzuring op ecosystemen
 • Discussieronde

Technische oplossingen voor de Noordzee

 • Adaptief management voor onze kustlijn en de Wadden (Zandmotor, dynamiek eilanden)
 • Energieopslag in de Noordzee
 • ‘Boeren’ op Zee / eiwitten uit zee
 • Discussieronde

Sociaal economisch/maatschappelijke interacties (Effecten voor de mens)

 • Is Nederland voorbereid op veranderingen op de Noordzee anno 2050?

Plenaire discussie / interactief forum
Afscheidsspeeches Henk Brinkhuis en gastheer/gastvrouw NZD 2015

Meer… Noordzeedagen