‘Uitbreiding haven brengt Doel in gevaar’

De plannen van de Vlaamse regering om het havengebied rond Antwerpen uit te breiden, verhogen het nucleaire risico bij ongevallen met de kernreactor van Doel, zeggen Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc). Volgens hen kan door de herbestemming van bepaalde gebieden ‘een situatie ontstaan die in conflict komt met de veilige uitbating van de kerncentrale’.

De twee instanties kaartten de zaak al meermaals aan bij de Vlaamse regering, maar die keurde eind april de nieuwe afbakening goed zonder rekening te houden met hun verzuchtingen.

In een laatste poging stapten het energiebedrijf en de nucleaire waakhond naar de Raad van State om de ruimtelijke plannen alsnog te annuleren. Ze deden dat al op 8 juni, maar het nieuws raakt pas nu bekend.

Meer… De Standaard