Vattenfall tekent overeenkomst voor verkoop van exploratie- & productieactiviteiten Nuon aan Tullow Oil plc.

Vattenfall heeft een verkoopovereenkomst gesloten voor de exploratie- en productieactiviteiten van Nuon. Deze worden op basis van een ondernemingswaarde van EUR 300 miljoen, plus gebruikelijke aanpassingen, overgedragen aan Tullow Oil plc. Nuon Exploration & Production B.V. omvat  belangen in 35 producerende gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee, en belangen in een verwerkingsinstallatie en pijplijn in Den Helder met bijbehorende infrastructuur. De transactie wordt per 1 januari 2011 geëffectueerd.
Nuon verwierf de gasvelden in juni 2008 via de overname van Burlington Resources Netherlands B.V. In het najaar van 2010 kondigde Vattenfall een nieuwe strategische richting voor de Vattenfall Groep aan. Een van de voornaamste elementen van deze nieuwe strategische richting is een sterke focus op de activiteiten van de Groep in kernmarkten en kernactiva. Deze nieuwe strategische richting is er vooral op gericht om financiële flexibiliteit te creëren voor de noodzakelijke investeringen en om de uitstoot van CO2 te beperken. De voorbereidingen tot en de uiteindelijke afronding van de verkoop van de E&P-belangen vormen een uitvloeisel van deze nieuwe strategische richting.
De overeenkomst met Tullow Oil plc werd op maandag 23 mei ondertekend. Beide partijen verwachten deze transactie in de komende zes weken af te ronden. Oystein Loseth, CEO van Vattenfall verklaarde: “Ik ben verheugd dat we dit proces kunnen afronden en dat we in Tullow Oil plc een passende nieuwe eigenaar hebben gevonden. Deze verkoop bewijst de heroriëntering van Vattenfall op de kernactiviteiten van de kernmarkten en het waarmaken van haar nieuwe strategie.”
Tullow is een toonaangevende groep die actief is in de exploratie en productie van olie en gas. Het bedrijf heeft een notering op de beurzen van Londen en Dublin (symbool: TLW) en maakt deel uit van de FTSE 100 Index. De groep heeft belangen in meer dan 90 exploratie- en productielicenties verspreid over 22 landen en richt zich op vier kernregio’s: Afrika, Europa, Zuid-Azië en Zuid-Amerika.
Bron: Nuon