Verenigde Naties komt met nieuwe resolutie bestrijding piraterij

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft resolutie 2184 aangenomen om piraterij te blijven bestrijden voor de Afrikaanse kust van Somalië. Het roept landen op om deel te nemen aan de strijd tegen piraterij, onder andere door het inzetten van marineschepen en –vliegtuigen en door het in beslag nemen van skiffs, wapens en andere uitrusting die voor piraterij zijn gebruikt of waarvan het gerede vermoeden bestaat dat deze voor piraterij zijn gebruikt.

Nieuwe resolutie
De nieuwe resolutie valt onder hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties (VN) dat handelt over bedreiging van de vrede en daden van agressie. De verschillende VN-maatregelen hebben sinds 2008 bijgedragen aan de sterke vermindering van aanvallen van piraterij. Met de nieuwe resolutie benadrukt de VN dat het gevaar voor kaping van koopvaardijschepen door Somalische piraten nog niet voorbij is.

Wapenembargo
De Veiligheidsraad verlengde in de resolutie ook de ontheffing van het oude wapenembargo uit 1992. Militair materieel is nodig voor de Somalische veiligheidsdiensten om piraterij te bestrijden vanuit de regio. Ook moedigt de VN aan te voorzien in een juridisch kader om piraten verdacht van misdaden te vervolgen.

Meer… KVNR & UN

Related news

List of related news articles