Verhoogde waterstanden en verkeershinder door windstoten

Hollandsche IJsselkering gaat dicht; Stormvloedkering Ramspol mogelijk ook 

De stormachtige wind met zeer zware windstoten waar Nederland vandaag (31 maart) mee te maken heeft, zorgt voor verhoogde waterstanden langs de kust en rond het IJsselmeer. Rijkswaterstaat sluit daarom de Hollandsche IJsselkering (bij Krimpen aan den IJssel). Mogelijk gaat ook de Stormvloedkering Ramspol (Balgstuw bij Kampen) dicht.
De verhoogde waterstanden kunnen er toe leiden dat bijvoorbeeld kades onderlopen. Rijkswaterstaat informeert waterschappen en andere belanghebbenden, zodat die maatregelen kunnen treffen. Ook weggebruikers en schippers kunnen hinder ondervinden van de storm.

Waterstanden
Rijkswaterstaat verwacht vandaag verhoogde waterstanden die zich van het zuidwestelijke kustgebied naar het noorden verplaatsen. In Hoek van Holland wordt de hoogste waterstand rond 13.45 uur verwacht, in Den Helder rond 17.30 uur en in Delfzijl even na 22.30 uur.

Er is geen sprake van een uitzonderlijke situatie. De waterstanden van vandaag komen enkele keren per jaar voor. Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland houdt Rijkswaterstaat de waterstanden langs de kust nauwlettend in de gaten.

Rijkswaterstaat informeert met behulp van waarschuwings- en alarmeringsberichten belanghebbenden, zoals waterschappen en veiligheidsregio’s over de waterstandsverwachtingen. Zo kunnen de betrokken instanties tijdig maatregelen voorbereiden, zoals het ontruimen van kades en het sluiten van doorgangen in dijken.

Wegverkeer
Weggebruikers dienen de hele dag rekening te houden met zware tot zeer zware windstoten. Rijkswaterstaat adviseert de verkeersinformatie en de weersverwachting goed in de gaten te houden en het rijgedrag aan de omstandigheden aan te passen. Met name vrachtwagenchauffeurs moeten alert zijn. Tijdens de ochtendspits zijn meerdere vrachtwagens door de zware windstoten gekanteld en veel afdekzeilen losgewaaid. Het advies is niet met aanhangwagens de weg op te gaan.

De ochtendspits verliep drukker dan normaal. De verwachting is dat de avondspits ook hinder zal ondervinden. Via weginspecteurs en vanuit de verkeerscentrales houdt Rijkswaterstaat de situatie op de weg nauwlettend in de gaten.

Scheepvaart
De stormachtige wind hindert ook het scheepvaartverkeer. In het noorden van het land wordt een groot deel van de bruggen tijdelijk niet bediend en ook op enkele andere locaties ligt de bediening vanwege zware windstoten stil (Vlakebrug, de brug Grevelingensluis, Van Brienenoordbrug en Merwedebrug). Het Ramsdiep (tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer) is gestremd voor het scheepvaartverkeer in verband met mogelijke sluiting van de Stormvloedkering Ramspol. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (Berichten aan de Scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Meer… Rijkswaterstaat