Vervroegde opening Algerabrug door samenwerking

Vanwege de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Hollandsche IJsselkering Rijkswaterstaat zijn de openingstijden van de Algerabrug de komende maanden vervroegd. De bediening start al om 04.00 uur. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van gemeente Krimpen aan den IJssel, scheepvaartbedrijven Van Uden en Heuvelman Hout en Rijkswaterstaat met als doel de hinder van de scheepvaart voor het wegverkeer op de dag zoveel mogelijk te verminderen.

Rijkswaterstaat is op 15 april begonnen met groot onderhoud aan de Hollandsche IJsselkering. Dit onderhoud duurt tot en met 30 september. De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van een nieuwe damwand, het plaatsen van een kabelkoker, het aanbrengen van bodembescherming en een nieuwe taludbekleding. De werkzaamheden zijn nodig om de stabiliteit, de waterkerende functie en de veiligheid van de kering te kunnen blijven garanderen.

Gezamenlijke inzet succesvol
Wethouder Gerrit Boudesteijn (Krimpen aan den IJssel), logistiek manager Marnix Vos (Van Uden), hoofd logistiek Henri van der Pot (Heuvelman Hout) en districtshoofd Raymund Valkhof (Rijkswaterstaat) hebben zich samen ingezet om voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer de doorstroming zoveel mogelijk te waarborgen. Ook hebben zij gezocht naar optimalisaties ten aanzien van de brugopeningen. De komende tijd wordt bekeken of deze maatregelen effect hebben en voor de duur van het project gecontinueerd worden.
De bestuurders zijn bijzonder tevreden met het resultaat van hun inspanningen. Wethouder Gerrit Boudesteijn: “De gemaakte afspraak om tijdens de werkzaamheden van Rijkswaterstaat de bedientijden van de Algerabrug te vervroegen stemt mij zeer tevreden. Dit is een positieve maatregel voor zowel de doorstroming van het wegverkeer als de beroepsvaart. Ik zie uit naar de resultaten van deze pilot.”
Raymund Valkhof benadrukt het succes van de samenwerking: “Waar een wil is, is een (vaar)weg! Door samenwerking, creativiteit en flexibiliteit van RWS,  de gemeente en de vervoerders over het water hebben we een goede oplossing gevonden voor zowel de weggebruikers als de vaarweggebruikers.”

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op www.rijkswaterstaat.nl. Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis).