Vervuiler betaalt bij olieramp

Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ geldt ook voor het opruimen van de olie na de schipbreuk van een tanker op zee. Dat antwoordt het Europees Hof van Justitie dinsdag op vragen van het Franse Hof voor Cassatie.
De Franse rechter wilde een uitspraak van de hoogste EU-rechters in Luxemburg over de vraag in hoeverre de Europese afvalstoffenrichtlijn van toepassing is op de olieramp met de Erika in 1999 voor de kust van Bretagne.

Bron: Nieuwsblad Transport, 24-06-2008;