Visserijsector: Veerman zorgt voor goede quota

De visserijsector heeft er alle vertrouwen in dat minister Veerman van Visserij ervoor zorgt dat de quota voor schol en tong gelijkblijven. Dat zegt Johan Nooitgedagt van de Vissersbond. Maandag kwamen biologen met het advies om de vangstquota voor schol en tong bijna te halveren, omdat anders het herstel van de visstand veel langer zou duren. Als dat doorgaat is het desastreus voor Urk, zegt Nooitgedagt. Bovendien snapt hij de cijfers van de biologen niet. Vissers zien zeker in de Noordelijke Noordzee een opleving van de visstand.

Bron: Omroep Flevoland, 17-10-2006;