Eerste subsidievrij windpark van België ingehuldigd bij ArcelorMittal in North Sea Port

Bij staalproducent ArcelorMittal in Gent werd op dinsdag 14 juni het eerste subsidievrije windmolenpark van België ingehuldigd. Daarmee wordt de CO2-uitstoot in het havengebied van North Sea Port verder afgebouwd. Het windpark van Storm bestaat uit drie windturbines met een rotordiameter van 162 meter, een tiphoogte tot 230 meter en een vermogen van 6 MW per turbine. Het gaat om de grootste windturbines van België.

Foto, Storm.

“Hoe groter de windturbine, hoe meer elektriciteit ze opwekt, en hoe goedkoper die elektriciteit wordt”, stelt gedelegeerd bestuurder Jan Caerts van Storm. “Een snelle transitie naar goedkope lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is essentieel voor de verankering van de zware industrie in ons land.”

Onder meer Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele en Carina Van Cauter, gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen namen met een druk op de rode knop het nieuwe windpark in gebruik.

Voor de productie van staal
Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium, zegt: “De nieuwe windturbines op onze terreinen zijn voor ArcelorMittal Gent een volgende mijlpaal op het vlak van hernieuwbare energie. De groene stroom die wordt opgewekt, zullen wij integraal gebruiken bij de productie van staal, waardoor onze CO2-voetafdruk nog verder verkleind wordt.” De stroom wordt niet enkel voor het elektrificeren van de staalprocessen gebruikt, maar ook voor 200 laadpunten voor het personeel.

CO2-voetafdruk verkleinen
De windturbines zullen jaarlijks meer dan 45.000 MWh aan elektriciteit leveren aan de productiesite van ArcelorMittal in Gent. Dat stemt overeen met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 13.000 gezinnen. Het windpark vermijdt elk jaar 11.225 ton CO2-uitstoot. 431 omwonenden en medewerkers van ArcelorMittal Belgium investeerden rechtstreeks mee in het windpark.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Als haven zetten we steeds verder in op de realisatie van hernieuwbare energie, naast het halveren van de CO2-uitstoot tegen 2030 en een klimaatneutrale haven tegen 2050. Dit project draagt daartoe bij en is meteen een verdere verankering van de activiteiten van ArcelorMittal Belgium in Gent.”

In totaal beschikt ArcelorMittal op zijn terreinen nu over zestien windturbines, goed voor 70 megawatt groene energie, wat een bijdrage levert om de klimaatdoelstellingen te halen. ArcelorMittal wil de CO2-uitstoot met een derde verminderen tegen 2030 en klimaatneutraal zijn tegen 2050.

Subsidievrij
ArcelorMittal koopt twintig jaar lang alle elektriciteit van het windpark tegen een vaste prijs. Het staalbedrijf verzekert zich zo van een gegarandeerde aanvoer van goedkope en hernieuwbare energie. Storm kan daardoor het windpark subsidievrij realiseren, zonder een beroep te doen op het systeem van groenestroomcertificaten. Storm realiseert zo het eerste subsidievrije windpark van België.