Waddengemeenten kiezen steeds meer positie

Vanaf september beschikken dertien gemeenten rond de Waddenzee over een gezamenlijke beheersverordening Waddenzee en Noordzee. Bijzonder, omdat ze hiermee het initiatief nemen meer sturing over het eigen grondgebied te krijgen en te houden, te midden van de bestaande complexe regelgeving. Samenwerking op deze schaal op een dergelijk beleidsterrein is uniek. Het gezamenlijk optrekken leidt daarnaast tot kostenbesparing en eenduidigheid in regelgeving.

Zelfsturing
De gemeenten hadden er voor kunnen kiezen het opstellen van de beheersverordening over te laten aan de rijksoverheid, maar trokken de verantwoordelijkheid bewust naar zich toe. Albert de Hoop, burgemeester van Ameland en tevens voorzitter van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden: “De Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld en wat we daarover te zeggen hebben, willen we ook graag zelf doen “. Dat was tevens de reden om een inspraakprocedure te organiseren, aangevuld met toelichtingen en overleggesprekken met betrokken instanties en organisaties. Wettelijk gezien is dat niet verplicht voor een beheersverordening, maar de gemeenten wilden de inwoners en andere betrokkenen de gelegenheid geven mee te praten. De komende maand september nemen de betreffende gemeenteraden een besluit over de definitieve vaststelling van de beheersverordening.

Meer… Gemeente Ameland 

Related news

List of related news articles