Waddenzee 7 jaar Werelderfgoed

Zaterdag 26 juni is de Nederlandse Waddenzee 7 jaar een officieel Unesco Werelderfgoed. De Waddenvereniging organiseert voor het eerst de Dag van het Wad samen met Programma Rijke Waddenzee waar Rijkswaterstaat in is vertegenwoordigd.

Rijkswaterstaat draagt haar steentje bij aan het behoud van dit unieke Werelderfgoed door de eilanden te beschermen tegen hoogwater. Met het aanbrengen van zandsuppleties zorgt Rijkswaterstaat er voor dat de Waddeneilanden geen land verliezen aan de zee. Zonder de bufferende werking van de Waddeneilanden zou de Waddenzee snel verdwijnen en de Friese en Groningse kust nog meer last krijgen van stormvloed.