We eten weer vis uit de Aralzee

De Aralzee stond lange tijd symbool voor de milieuvervuiling in de voormalige Sovjet-Unie. Nu gloort er dankzij een dam weer hoop voor de vissers. Vol trots laat Zjamboel Karajev (37) zien wat er allemaal wordt uitgeladen uit een kleine vrachtauto. Medewerkers dragen witte bakken vol glimmende vissen van bijna een halve meter de ‘Kambala Balyk’ visverwerkingsfabriek binnen.

Bron: Trouw, 25-05-2007;