Wijziging subsidie retrofitroetfilters

Per 1 januari 2008 zijn de zogeheten Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen en de Subsidieregeling voor motorrijtuigen met emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf gewijzigd. Dit houdt voor personenauto’s en lichte bestelauto’s in, dat het subsidiebedrag voor retrofitroetfilters is verlaagd van 500 naar 400 euro. De subsidieregeling is van kracht tot en met 31 december 2008.

Bron: Evo, 07-01-2008;