1.000ste aansluiting walstroom opgeleverd in Terneuzen

bosdendikken

Zeeland Seaports wil een bijdrage leveren aan een schoner milieu in de regio. Hiermee streven we naar een duurzame haven. De realisatie van walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart is hier een voorbeeld van. De afgelopen periode is door het havenbedrijf flink geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal walstroomkasten en onlangs is met deze uitbreiding de 1.000ste aanmelding gerealiseerd bij Utiliq, de aanbieder van het betaalsysteem voor walstroomgebruik

Door het gebruik van walstroom vermindert lokaal de uitstoot van NOx en fijn stof en wordt geluidsoverlast beperkt. Uit het, mede door de Werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone gefinancierde onderzoek naar de effecten van walstroom is gebleken dat de walstroomkasten in en vlakbij woonkernen een positief effect hebben op het woonklimaat. Zeeland Seaports heeft het aantal walstroomkasten inmiddels tot 19 stuks zodat het totaal aantal walstroomaansluitingen in de haven van Terneuzen op ca. 80 uitkomt. De kasten zijn met name geplaatst op locaties dicht bij de woonkernen van Terneuzen, Sluiskil en Sas van Gent. Het gaat hierbij om de Beurtvaartkade, de gehele oostelijke zijde van zijkanaal A en het Noorddok in Terneuzen, de Groene Wal in Sluiskil en Zijkanaal H in Sas van Gent.

1.000ste aansluiting
De kasten zijn aangesloten op het activatie- en betaalsysteem van Utiliq, dé standaard voor Walstroom in Nederland. Schippers kunnen zich aanmelden voor dit systeem via de website www.walstroom.nl . Via de Walstroom app, walstroom.nl of via 0900-1492 kunnen schippers met ‘een druk op de knop’ de Walstroomvoorzieningen van Utiliq in heel Nederland bedienen. Met de uitbreiding van de walstroomkasten in Terneuzen heeft Utiliq de 1000ste aanmelding van een schipper behaald. “In de afgelopen 6 jaar heeft het Walstroomsysteem van Utiliq 6.000 ton CO2 bespaard, het equivalent van de uitstoot van het jaarverbruik van 2.500 auto’s, om nog maar niet te spreken van de hoeveelheid gereduceerd fijnstof en de voorkomen geluidshinder ”, aldus Daan Bos van Utiliq. Utiliq heeft de schipper die het eerst van deze 1.000ste Walstroomaansluiting gebruik maakte, de heer Den Dikken van MS Excelsior, vandaag vanwege deze mijlpaal de ‘Gouden Walstroomsleutel’ uitgereikt.

Meer… Zeeland Seaports