100 jaar rederij Muller

Afgelopen donderdag 6 juli vierde rederij Muller in Dordrecht hun 100-jarig bestaan in schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Teunis Muller (1894-1968) was de derde zoon van Leendert en oprichter van Rederij T. Muller in 1918. Leendert Muller had 6 zonen en twee dochters. Elke zoon zou hij helpen met de aankoop van een sleepboot, zodat zij als zelfstandig ondernemer het leven in zouden gaan.

De familie Muller is al meer dan 240 jaar actief in de scheepvaart. Zo werd Teunis Muller (1738-1808) in 1776 reeds zelfstandig schipper en werd hij in 1779 schipper voor het marktveer Dordrecht – Rotterdam. Zijn zoon Stoffel Muller (1771-1833) werd in 1808 zelfstandig schipper en was oprichter van de Zwijndrechtse Nieuwlichters (ook wel Mullerianen genoemd). Een godsdienstige broederschap die los van de kerk stond en van 1816 tot 1843 heeft bestaan.

Zo loopt de scheepvaart als een rode draad door alle generaties Muller heen. In 1912 nam Leendert Muller (1864-1943) de stoomsleepboot “En Avant 1” en “En Avant 2” in de vaart. Hij bracht ze onder in de NV sleepmaatschappij “En Avant 1” en NV sleepbootmaatschappij ‘En Avant 2”.

Veel gesmokkeld met de smokkeljager
Na de 1e wereldoorlog werd er veel gesmokkeld en werd de sleepboot “En Avant 3” van Teunis en Jan veelvuldig ingezet als smokkeljager. Begin jaren twintig werd er veel gesleept naar de Ruhr en naar Zeeland. In oktober begon de bietencampagne die tot circa half december duurde. Gedurende 3 maanden sleepten de Rederij sleepschepen, afgeladen met suikerbieten, uit Zierikzee, Veere en andere tij haventjes in Zeeland naar de suikerfabriek in Dinteloord.

Zuiderzeewerken in 1933
Een aantal jaren later raakte de Rederij betrokken in de natte aannemerij en vormde deze bedrijfstak meer en meer een belangrijke inkomstenbron. Zo was de Rederij onder andere actief betrokken bij de Zuiderzeewerken in 1933, maar ook bij vele andere natte werken.

Brugdelen voor Moerdijk brug
In 1936 werd de Rederij geselecteerd om alle brugdelen voor de aanleg van de Moerdijk brug te transporteren.

Tweede wereldoorlog
Tijdens de 2e wereldoorlog probeerde Teunis zijn sleepboten voor de Duitsers te verstoppen in de Biesbosch. Uiteindelijk werden ze gevorderd en ingezet bij de “Kriegsmarine”. Later zijn de sleepboten terug gevonden in Hamburg.

Na de 2e Wereldoorlog komt de wederopbouw. Tal van bruggen waren door de Duitsers gebombardeerd of opgeblazen en moesten daardoor vervangen worden. De Rederij werd op dat moment specialist in het vervoer en invaren van deze brugdelen. Denk hierbij aan de Moerdijk brug, brug Deventer, Zaltbommel , enz.

Brielse Maas en Braakman
Het werk voor de natte aannemers liep in die tijd gewoon door en zo was de Rederij  prominent aanwezig bij de afsluiting van de Brielse Maas in 1951 en de Braakman in 1952.

Watersnoodramp
In 1953 was de watersnood ramp en het begin van de Deltawerken. Een gigantisch project van dammen en dijken om Nederland te beschemen tegen het water. De Rederij verzet veel werk met het verslepen van allerlei baggermaterieel.

Jaren zeventig
In de jaren zeventig werden de bagger activiteiten voor een groot gedeelte verlegd naar binnengaatse werkzaamheden voor de olie- en gasindustrie. In die tijd was het werk voor de natte aannemerij in Nederland veel minder en vertrokken de natte aannemers naar het buitenland voor werk. De olie- en gasindustrie was in die tijd “booming” op het Noordzeeplat.

Overnamens
In 1983 werd Hak Zwaar Transport overgenomen en omgedoopt naar Muller Zwaar Transport b.v. Op dat moment gaat Muller ook van start met het vervoer van zware, volumineuze ladingen op eigen zwaar lading pontons over water.

In 1987 worden de havensleepdiensten van Smit in de havens van Dordrecht en Moerdijk overgenomen. Het betreft hier de sleepbootassistenties voor zeeschepen die de havens van Dordrecht en Moerdijk aandoen.

In de jaren negentig gaat Muller steeds meer internationaal opereren.

Meer offshore, offshore wind en olie & gasmarkt
In 2010 blijft Bram Muller als enig aandeelhouder over en wijzigt hij de strategie van het bedrijf door meer offshore (olie & gasmarkt en windenergie) te gaan opereren met grote zeegaande sleepboten en pontons. De Rederij maakt een stevige groei door en verovert een sterke positie in deze bedrijfstak.

ook wordt in 2010 het ijsbestrijdingscontract gesloten voor het IJsselmeer met Rijkswaterstaat. In 2016 is dit door Rijkswaterstaat opnieuw aan Rederij T. Muller bv gegund voor een periode van 4 jaar.

2018
In 2018 telt het bedrijf 101 vaste medewerkers. In het piek seizoen (2e en 3e kwartaal) komen daar nog eens 50tal medewerkers via uitzendbureaus bij.  De vloot bestaat uit 12 sleepboten, 17 zwaar lading pontons.