75 jaar Skûtsje Kommisje Grou (SKG)

Persbericht


Van 5 tot en met 12 juni 2004 wordt in Grou een uniek skûtsje-evenement gehouden! Aanleiding is het 75-jarig jubileum van de Skûtsje Kommisje Grou (SKG). Omdat de SKG de oudste skûtsjecommissie van Fryslân is, zal het spektakel een provinciale, zelfs een landelijke uitstraling hebben!


Opening
Het evenement wordt geopend op zaterdag 5 juni met muziek en kermisattracties. Zo komt er onder andere een nostalgisch reuzenrad. Omdat fabrikant Buisman tijdens het skûtsjesilen in het oprichtingsjaar 1929 de schipperskinderen trakteerde op een ijsje, zal vanaf die dag een fraaie historische ijscokar voor een symbolisch bedrag ijs verkopen. Een aardig initiatief gezien het feit dat kinderen van schippers niet hoog op de maatschappelijke ladder stonden en vele kinderen deze traktatie nog nooit hadden geproefd. ’s Avonds organiseert de horeca een muziekfestival voor jong en oud met live muziek in veel Grouster horecagelegenheden. Veel bedrijven organiseren daarnaast op eigen initiatief een activiteit tijdens deze feestweek. Zo organiseert Hotel Oostergoo het Grouster Kampioenschap Giekzitten. Degene die het langst op een giek kan zitten, ontvangt maar liefst € 1000,–.


Beleefspektakel ‘It brûs foar de kop!’
Vanaf zaterdag 5 juni zal in het Aquaverium zes keer het skûtsjespektakel ‘It brûs foar de kop!’ worden gehouden. Voor deze gelegenheid is de expositievloer van het Aquaverium in een smûk theater omgetoverd. ‘It brûs foar de kop!’ is een cultureel en muzikaal evenement over de vrachtvaart uit verleden en heden en het zeilen met skûtsjes in het bijzonder. En…uniek, want het is de eerste keer in de geschiedenis dat er zo’n spektakel uitsluitend over het skûtsjesilen wordt gehouden. De hoofdrol in deze productie wordt gespeeld door cabaretier Rients Gratama. Daarnaast heeft de Friese zanger Piter Wilkens een rol. Het stuk is geschreven door Peter Sijbenga die bij de regie wordt geassisteerd door Tsjitske Stoer. Skûtsjekenner en –wedstrijdverslaggever Klaas Jansma trad als adviseur op. Het spektakel (bestemd voor een breed publiek) is te zien op zaterdag 5 juni, maandag 7 juni, dinsdag 8 juni, woensdag 9 juni, vrijdag 11 juni en zaterdag 12 juni. De verkoop van de kaarten, á € 15,–, wordt door het Aquaverium verzorgd.


Alle SKS-skûtsjes komen
In de loop van zondag 6 juni komen alle 14 skûtsjes uit de vloot van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) naar Grou, waar ze tot en met zaterdag 12 juni zullen blijven. De skûtsjes worden op feestelijke wijze verwelkomd.


Jubileumwedstrijd
Op vrijdag 11 juni zeilen de 14 SKS-skûtsjes een jubileumwedstrijd op Pikmeer en Wijde Ee. Het gaat om een echte wedstrijd, die meetelt voor het SKS-vleugelklassement. De skûtsjes worden zoveel mogelijk gezeild door de vaste schipper en bemanning. Maar…hiernaast wordt er op elk skûtsje een co-schipper benoemd; mensen met een provinciale en landelijke bekendheid! Als de wind dat mogelijk maakt wordt er net als vroeger gefinished op de Rjochte Grou vlakbij het dorp. De prijzen, ook net als toen rikke iel (gerookte paling), worden door de prominenten uitgereikt.


Informatievoorziening en sponsoring
Het evenement wordt gefinancierd door subsidies en sponsoring. Het publiek wordt van het programma op de hoogte gebracht middels publicaties in lokale, provinciale en landelijke media, het SKS-Skûtsjejournaal, flyers, affiches, radio- en televisiecommercials en diverse borden bij de ingang van Grou.
In de loop van de komende maanden wordt via de website www.skutsjegrou.nl alle informatie over het evenement gegeven.Historische informatie over de Skûtsje Kommisje Grou (SKG)


De SKG is met haar 75 jaar de oudste skûtsje-organisatie. Een aantal Grousters wilde in 1929 graag zeilwedstrijden met beurtschepen houden. In een advertentie riep men ‘belangstellenden in het houden van een zeilwedstrijd van beurt- en vrachtschepen’ op om op zaterdag 13 juli 1929 naar hotel Van Stralen te komen. Tijdens de vergadering bleek er voldoende bijval om verdere stappen te ondernemen. Er werd een commissie ingesteld die de organisatie van het skûtsjesilen bij Grou ter hand nam. Het benodigde geld werd met een lijstcollecte bijeengebracht, zoals dat ook nu nog het geval is. De SKG was de eerste en dus de oudste organisatie die speciaal is opgericht voor het houden van hardzeilwedstrijden voor skûtsjes. Om die reden wordt Grou de bakermat van het wedstrijdskûtsjesilen genoemd. De Grouster commissie hecht daarom aan tradities. Zo gaat de commissie gekleed in blauwe blazers en witte petten. Tijdens de zeilwedstrijd maakt men gebruik van historische open bootjes.
Later ontstonden er in meer Friese dorpen dergelijke commissies. In 1945 werd de SKS opgericht, de overkoepelende wedstrijdorganisatie.

Bron: SKG, 31-03-2004;