Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Doel
Het Lekkanaal met de Prinses Beatrixsluis dreigt een knelpunt te worden voor de toenemende hoeveelheid schepen. De aanleg van een 3e kolk moet de doorstroom van de binnenvaart verbeteren. Om dat te realiseren verbreden we het Lekkanaal.

Door deze maatregelen kunnen we:
• het goederenvervoer over het Lekkanaal snel, veilig en betrouwbaar afwikkelen;
• extra ligplaatsen aanleggen.

Meer… Rijkswaterstaat