Adviesraad: doden van vissen moet anders

DEN HAAG (ANP) – Een aantal van de in Nederland gebruikte methoden voor het doden van paling en meerval voldoet niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Raad voor Dierenaangelegenheden, een overlegorgaan dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij adviseert.


Vissen kennen net als andere gewervelde dieren pijn, angst en stress. Het doden van de vissen moet volgens de raad ofwel onmiddellijk tot de dood leiden ofwel zonder onaanvaardbare opwinding of pijn leiden tot bewusteloosheid gevolgd door de dood. Voorbeelden van dodingsmethoden die moeten verdwijnen, zijn directe verbloeding zonder voorafgaande bedwelming, onderkoeling en het gebruik van zoutbaden.


Het doden van vissen is niet wettelijk geregeld. De wet met regels voor het slachten van dieren maakt een uitzondering voor vissen. De raad stelt in zijn advies dat huidige en nieuw te ontwikkelen dodingmethoden eerst wetenschappelijk per vissoort getoetst dienen te worden.

Bron: PZC.nl, 19-05-2003;