Antarticahaven open op Maasvlakte

Vandaag – donderdag 16 april – neemt het Havenbedrijf Rotterdam de Antarcticakade (havennummer 8244 t/m 8249) in gebruik voor binnenvaart en sleepboten. Het gaat vooralsnog om een afmeerplaats voor binnenvaart en sleepboten met een lengte van ruim 600 meter. De ingebruikstelling past in het beleid van het Havenbedrijf dat voorziet in het effectiever en efficiënter afwikkelen van de scheepvaart en scheepvaartgebonden activiteiten.

De Antarcticakade ligt naast de afmeerplaats voor het pontje tussen Hoek van Holland en Maasvlakte. Ze is vooralsnog opgedeeld in drie gedeelten. De eerste 75 meter is geserveerd voor afmeren van sleepboten. Het tweede gedeelte van 150 meter is bestemd als reguliere openbare wachtplaats voor binnenvaart. Het laatste stuk van 300 m. is bestemd als openbare wachtplaats voor ADN-binnenvaartschepen. (dit zijn de zogenoemde éénkegelschepen, bijvoorbeeld containerbinnenvaart met gevaarlijke stoffen aan boord). Halverwege is de kade versterkt voor de overslag van zware lading.

De Antarcticakade ligt aan de Yangtzehaven die is voorbestemd als entree voor de Maasvlakte 2. Momenteel is de maximale afmeerbreedte van de kade door de havenmeester vastgesteld op 65 meter. In de toekomst wordt de Antarcticakade in westelijke richting uitgebreid tot een lengte van ongeveer 2500 meter. De toegestane afmeerbreedte zal dan afnemen zonder dat het aantal afmeerplaatsen vermindert.

Bron: Port of Rotterdam, 16-04-2009;