Antwoorden van Schultz op controles werktijden binnenvaart

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Helvert (CDA) over het bericht ‘Controle werktijden en bemanningssterkte op binnenvaartcontainerschepen’.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond controleren in juli en augustus in de Rotterdamse haven binnenvaartcontainerschepen op bemanningssterkte en op werktijden van de bemanning. Bij de controles bekijkt de ILT onder andere de bemanningssterkte en administratie van de arbeid- en rusttijden om te zien of de regels hiervoor worden nageleefd.

“De controles zijn juist ingegeven door geluiden uit het veld dat er vaak sprake zou zijn van bemanningstekorten in het weekend en de avonduren, omdat dan niet gecontroleerd zou worden. Degenen die de regels goed naleven hebben er last van als anderen dat niet doen en daardoor economisch voordeel hebben. Afhankelijk van de ernst van de overtreding waarschuwt de inspectie of maakt een boeterapport op. Via de controles wil ILT duidelijk krijgen of de containersector de regels goed naleeft.” Aldus Minister Schultz

Alle antwoorden van Minister Schultz op Kamervragen over het bericht ‘Controle werktijden en bemanningssterkte op binnenvaartcontainerschepen’