Belgische baggeraars lonken naar New Orleans

Als wereldexperts op het vlak van slibreiniging en -verwerking, bodemsanering en het bouwen van dijken hopen de Belgische baggeraars hun knowhow te gelde te kunnen maken bij de heropbouw van New Orleans.

Bron: Standaard, 28-10-2005;