Beurtvaartadres en CBRB lanceren app voor ADN2015

BinnenvaartGevaarlijkeStoffen

Praktische informatie over vervoer van gevaarlijke stoffen over water
Beurtvaartadres en het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB) zijn een samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling van een ADN-app. Het verdrag ADN is van kracht op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Europese binnenwateren. Met de ADN-app winnen ladingbelanghebbenden op een mobiel device snel informatie in over dit vervoer. Operationele instructies en bijzondere bepalingen zijn direct zichtbaar. Door dit tijdsvoordeel kunnen ladingbelanghebbenden sneller beslissingen nemen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over water.

Inzicht in regels ADN
In het ADN-verdrag staan regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen per binnenvaart. Ook zijn regels opgenomen over opleiding, examinering en certificering. Diverse partijen in de markt vinden de documentatie ervan, bestaande uit twee lijvige boeken, lastig leesbaar. Bij vragen nemen zij vaak contact op met specialisten van Beurtvaartadres en het CBRB. Lijdia Pater-de Groot, secretaris gevaarlijke stoffen bij het CBRB: “De ADN-app maakt inzichtelijk hoe rederijen, bevrachters en schippers moeten omgaan met gevaarlijke stoffen. De operatie rondom ADN-goederen wordt efficiënter, waardoor de partijen zich kunnen richten op hun kernactiviteit: varen.”

ADN-app in de praktijk
De ADN-app is bedoeld voor snelle toepassing van de ingewikkelde ADN-materie. Op basis van ladinginformatie, de UN-nummers, geeft de app toegang tot praktische zaken als etikettering, bijkomende gevaren, samenladingsverboden, de vullingsgraad, de juiste tekst op vervoersdocumenten en veiligheidsvoorschriften. Bernadette den Uijl van Beurtvaartadres: “Sinds 2012 bieden wij ADR-apps aan voor het wegvervoer en die zijn positief ontvangen. Gesteund door de vraag naar ADN-informatie en door de expertise van het CBRB denken wij nu ook een succesvolle ADN-app te kunnen lanceren.”

Modulaire opbouw
De basisinformatie in de ADN-app is gratis en kan iedereen raadplegen. Daarbuiten is de app modulair opgebouwd met clusters van gevaarlijke stoffen. Tegen betaling kunnen gebruikers specifieke functionaliteiten toevoegen aan de app. Er is rekening gehouden met de wensen van verschillende belanghebbenden, zoals veiligheidsadviseurs, afzenders, vervoerders, schippers, vullers en handhavers.

Lancering ADN-app
De app zal worden gelanceerd in januari 2015. Tijdens de themabijeenkomst ADN 2015 op 26 september laat Beurtvaartadres in een stand zien hoe de ADR-app werkt. Deelnemers van de bijeenkomst en belangstellenden kunnen meedenken over behoeften en functionaliteit vanuit gebruikers van de ADN-app.

Over Beurtvaartadres en CBRB
Het CBRB is ruim 85 jaar brancheorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart. De organisatie vervult een strategische rol voor zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners. Beurtvaartadres faciliteert de logistieke keten sinds 1927 namens de ondernemersverenigingen EVO, TLN, Goederenvervoer Nederland en het Nederlandsch Binnenvaartbureau. Organisaties kunnen bij Beurtvaartadres terecht voor kennis over aansprakelijkheden, wet en regelgeving en voor (digitale) producten, zoals de vrachtbrief.

Meer… CBRB