Binnenvaart ageert tegen beperkte overgangsbepaling bochtaanwijzers

Aan aantal veelgebruikte typen bochtaanwijzers is met ingang van 1 januari 2005 niet meer toegestaan. Het gaat hier onder meer om de types Euro 300/Delta 300 en Euro 500/Delta 500 van Radio Zeeland, en om de serie RI 4225 van Radio Holland.

Het verbod vloeit voort uit het Besluit Radar- en Bochtaanwijzerapparatuur Rijnvaart 1989 van de CCR, waarin bepaald wordt dat alle radars en bochtaanwijzers met een typegoedkeuring op basis van de voorschriften uit 1969 tot 1 januari 2000 gebruikt mochten worden. In 1999 is echter besloten om deze overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2005 voor bochtaanwijzers, en 1 januari 2010 voor radars.

De toenmalige Rijksdienst voor Radiocommunicatie heeft in 1996 echter een (officiële) circulaire doen uitgaan aan alle belanghebbenden, waarin de voorschriften zodanig geformuleerd zijn dat de indruk gewekt wordt dat voor bochtaanwijzers en radars die vóór 1 januari 2000 ingebouwd zijn een oneindige overgangstermijn geldt.

Bron: CBRB, 18-06-2003;