Boskalis biedt oplossing Pensioenfonds SMIT

Voorstel Boskalis aan Pensioenfonds SMIT

• Eenmalige, vrijwillige storting van circa € 30 miljoen
• Geen verdere, toekomstige verplichting tot aanvulling
• Geen korting op de pensioenrechten per 1 januari 2011
• Geen effect op de winst

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. deelt mee dat zij vandaag per brief een voorstel heeft gedaan aan het Bestuur, de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan van het SMIT Pensioenfonds ter voorkoming van de korting van de pensioenrechten per 1 januari 2011.

Het voorstel behelst een vrijwillige, eenmalige storting in het SMIT Pensioenfonds door Boskalis van een bedrag van circa € 30 miljoen. Met de storting komt het SMIT Pensioenfonds op het noodzakelijke niveau voor voldoende uitzicht op herstel binnen de termijn van het herstelplan. Daarmee kan de anders noodzakelijke korting van de pensioenrechten per 1 januari 2011 worden voorkomen.

Aan de vrijwillige storting wordt de voorwaarde verbonden dat alle betrokken partijen binnen het SMIT Pensioenfonds accepteren dat hiermee de discussie over het verleden wordt afgesloten en er naar de toekomst toe geen enkele verplichting tot verdere aanvulling bestaat.

Peter Berdowski, CEO Boskalis:
“Boskalis is een bedrijf dat traditioneel grote waarde hecht aan het welzijn van haar personeel. Het zou voor ons onacceptabel zijn als wij in het jaar waarin wij ons honderdjarig bestaan vieren en een recordwinst realiseren onze nieuwe collega’s en de gepensioneerden van SMIT in de kou zouden laten staan. Ik denk dat we met dit voorstel een prima oplossing bieden en daarmee ook het verleden kunnen afsluiten. We kijken graag vooruit met het prachtige maritieme bedrijf dat we samen vormen.”

De storting heeft geen effect op de eerder vandaag gepubliceerde winstverwachting voor 2010 van tenminste € 290 miljoen.

Bron: Boskalis, 18-11-2010;