Boskalis start inkoopprogramma eigen aandelen

  • buitenland

BoskalisVlag

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) start met een aandelen-inkoopprogramma. Binnen de kaders en uitgangspunten van het business plan 2014-2016, heeft Boskalis de intentie om een inkoopprogramma eigen aandelen uit te voeren tot een maximum van 10 miljoen aandelen. Dit programma zal onder voorbehoud van de resultaatontwikkeling en gewenste balansverhoudingen in de komende twee en een half jaar worden uitgevoerd.

Het programma zal worden uitgevoerd door tussenpersonen via aankopen tijdens open en gesloten periodes.

Het programma wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Boskalis op 13 mei 2014 verleende machtiging en onder de voorwaarde dat deze machtiging na 18 maanden opnieuw wordt verleend.

Boskalis kan de gewone aandelen die via het programma worden verworven, intrekken. Boskalis zal wekelijks een persbericht publiceren waarin de voortgang van het programma wordt gemeld.

Meer… Boskalis

Related news

List of related news articles