Brits havenverkeer blijft op peil

Het totale goederenverkeer door de Britse havens is in het tweede kwartaal een procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Het aantal verwerkte eenheden (vrachtverkeer maar ook personenwagens) nam met zes procent toe. In het jaar tot eind juni lag het goederenvervoer echter nog altijd vijf procent lager dan in de twaalf maanden daarvoor.

Bron: Nieuwsblad Transport, 10-09-2010;