Compromis met IHC over Birma

Schiedam – IHC Caland uit Schiedam en de vakcentrales FNV en CNV bekijken over een jaar of het bedrijf zich nog voldoende aan de OESO-richtlijnen houdt voor de activiteiten in Birma. Met een gezamenlijke verklaring van het bedrijf, de vakbonden en het Nationaal Contact Punt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een klacht afgerond die in 2001 door de vakbeweging is ingediend.

Bron: Rotterdams Dagblad, 28-07-2004;