Digitale neuzen geven inzicht in stankoverlast havengebied

Geuroverlast is een van de grootste bronnen van overlast in Noord-Holland. In 2015 heeft de Provincie Noord-Holland samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 41 eNoses ‘neuzen’ in het Westelijk Havengebied en langs het Noordzeekanaal geplaatst om meer inzicht te krijgen in de geuroverlast. De eNose heeft 4 sensoren en kan veranderingen in luchtsamenstelling signaleren en meten.

Meeste klachten komen uit Zaanstad
De eNoses leveren veel nuttige informatie op. Uit de cijfers blijkt dat een verhoogd eNose-niveau (rood) in 2016 het meest is gesignaleerd in de Amerikahaven, Aziëhaven en de Usselincxhaven, Jan van Riebeeckhaven, Petroleumhaven. Oorzaken kunnen zowel schepen als bedrijven zijn. De meeste klachten komen uit de gemeente Zaanstad door de nabijheid van het havengebied en heersende windrichting.

GeurinZicht 2016
Doel is om de leefbaarheid in het Havengebied en omstreken te vergroten omtrent geur. Van de 84 geurklachten waren 12 klachten goed te relateren aan het eNose-netwerk. De eNoses zijn namelijk niet gevoelig voor alle geurende stoffen. Cacao wordt bijvoorbeeld niet goed waargenomen. In het Jaarverslag 2016 eNose (pdf, 679kb) staan alle ervaringen en conclusies over de eNoses.

Gezonder en veiliger leefomgeving
Het eNose-netwerk is een onderdeel van GeurinZicht, een initiatief van Havenbedrijf Amsterdam in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de provincie Noord-Holland, de ORAM, de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en bedrijven in Westpoort. Al deze partijen zijn betrokken bij het verminderen van de stankoverlast en vergroten van de veiligheid. De cijfers uit het jaarverslag helpen om de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland te monitoren en leveren input aan de provincie om beleid te maken dat bijdraagt aan een gezonder en veiliger Noord-Holland.