Europese erkenning nodig voor afvalvervoerders

Afvalstoffenvervoerders moeten met één registratie in alle Europese landen aan de slag kunnen. Als de Europese lidstaten geregistreerde afvalstoffenvervoerders onderling erkennen, kunnen voor de binnenvaart en wegvervoersector grote administratieve lasten worden voorkomen, aldus Corien Wortmann, Europarlementariër voor het CDA/EVP-ED, die hierover vragen heeft gesteld aan de Europese Commissie.

Bron: Nieuwsblad Transport, 21-02-2008;