Europese reders willen gratis militaire bescherming tegen piraten

Volgens de Europese redersorganisatie ECSA is een adequater militair optreden van Europese lidstaten tegen piraten aan de orde. Zij dringt niet alleen aan op een efficiënter optreden, maar ook op meer middelen voor prosecutie. Bovendien, zo oordeelt ECSA, zouden reders niet hoeven te betalen voor militaire aanwezigheid op hun schepen.

Bron: Lloyd.be, 27-09-2010;