Exploitant gezocht voor drijvend zonnepark Slufter in Rotterdam

Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Rijkswaterstaat (RWS) en Havenbedrijf Rotterdam willen het grootste drijvend zonnepark in het westelijk havengebied van Rotterdam aanleggen. Daarvoor zoeken ze een geschikte exploitant. Op 8 mei wordt daartoe een marktconsultatie uitgevoerd. Daarna volgt een tenderprocedure.

zonnepanelenproef-op-de-slufter Foto Port of Rotterdam 6-5-2019
Zonnepanelenproef op de slufter. Foto, Port of Rotterdam.

Het drijvend zonnepark moet komen op de Slufter, een depot voor verontreinigd sediment van zo’n 250 hectare op de Maasvlakte. De uiterst westelijke ligging van baggerspeciedepot Slufter maakt het tot een van de meest zon rijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie.

De verwachting is dat pas in 2022/2023 de aanleg van het drijvende zonnepark gaat beginnen.

Stroomverbruik voor 33.000 huishoudens

Naar inschatting is het mogelijk om circa 100 hectare wateroppervlakte beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een drijvend zonnepark, wat in potentie een vermogen van ongeveer 100 MWp kan leveren; goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 33.000 huishoudens. ‘Zon op de Slufter’ zou daarmee verreweg het grootste drijvende zonnepark van Nederland worden.

Proef met drijvende panelen

Op de Slufter is al een proef gedaan met drijvende zonnepanelen. Daaruit blijkt onder andere dat de golfslag die bij storm ontstaat, tot schade aan de drijvende constructie kan leiden. Dat is bij de realisatie van het zonnepark een belangrijk aandachtspunt.

Het project ‘Zon op de Slufter’

Het drijvende zonnepark past in het beleid van het Havenbedrijf dat intensief werkt aan de energietransitie van de haven en het gebruik van zonnepanelen en windturbines stimuleert. Het project ‘Zon op de Slufter’ is onderdeel van het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijks(waterstaat)-areaal’, een programma van RWS, RVB en de Rijksdienst Ondernemend Nederland. Doel van dit programma is om te leren hoe rijksgronden zo optimaal mogelijk kunnen worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie.