Gebruikte of oude Noodradiobakens op de juiste wijze afvoeren

Ook watersport springt slordig om met oude noodradiobakens
Het komt de laatste tijd steeds vaker voor dat oude noodradiobakens (EPIRB’s, Personal Locator
Beacons) bij vervanging in de vuilnisbak verdwijnen en daar spontaan een noodsignaal uitzenden. Dit
bezorgt niet alleen het Kustwachtcentrum, maar ook het Agentschap Telecom veel onnodig werk.

Bron: Watersport Almanak, 11-02-2008;