Gesprek tussen visserijsector en inspectie over modernisering toezicht

De Inspectie Verkeer en Waterstaat en verschillende belanghebbenden van de visserij op zee, waaronder vissersbonden, klassenbureaus, werven en het zeevisonderwijs, waren zaterdag 16 juni bij elkaar voor een bijeenkomst over de wijze waarop de inspectie invulling geeft aan het toezicht op de visserijsector.

Bron: Inspectie VenW, 20-06-2007;