Gezamenlijke actie Benelux-weginspectiediensten

De weginspectiediensten uit de Benelux-landen (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België, Douane in Luxemburg en de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland) hebben op donderdag 5 juni tegelijkertijd in Wetteren (België), Mertert (Luxemburg) en Moerdijk (Nederland) een gezamenlijke weginspectie gehouden. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gericht gecontroleerd op naleving van ladingzekerheid, de tachograaf, de rij- en rusttijden, vervoersdocumenten en transport van gevaarlijke stoffen. De inspecteurs controleerden 40 vrachtwagens. Bij 16 voertuigen werden overtredingen vastgesteld. In 9 gevallen mochten de bestuurders hun rit niet verder zetten. In totaal is er gezamenlijk aan €12.240 aan boetes geïnd.

De drie partnerlanden houden dit jaar drie gezamenlijke weginspecties. Met wegcontroles willen de inspecties naleving van de regels bevorderen en hiermee bijdragen aan een gezonde concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs.

Meer… Inspectie Leefomgeving en Transport