Gezonken werkboot Rhodina geborgen

Maandag 1 juni is de Rhodina gezonken in het Verbindingskanaal. De opvarenden konden het schip op tijd aanmeren en vastleggen. Daarna is het schip half onder water gegaan.

De gemeente gebruikt de Rhodina bij het onderhoud van bruggen en oeverbeschoeiingen. Ook wordt het schip ingezet bij het opruimen van drijfvuil uit de diepen en kanalen.

Werf
Maandagavond is de werkboot met een kraan recht getrokken, waarna het water er uit is gepompt. De Rhodina ligt nu weer recht in het Verbindingskanaal en gaat in de loop van de week naar de werf. Nadat is onderzocht hoe het schip kon zinken, wordt gewerkt aan het weer in de vaart brengen van de werkboot. Het scheepvaartverkeer heeft geen hinder ondervonden van het bergingswerk.

Meer… Gemeente Groningen