Eerste Vaarwijzer app voor iPad en Android tablet

Ontdek op de iPad en Android tablet de vele mogelijkheden om door Nederland te varen: zowel over weidse meren en drukke rivieren als door beschutte kanalen en slootjes.

De app Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren is een bewerking van het succesvolle gelijknamige boek van Frank Koorneef. Uniek aan de app is de verrijking door middel van videomateriaal en de beschikbaarheid van losse vaargebieden voor de gebruiker. Daarnaast is het grote voordeel van de app de mogelijkheid om actuele vaarinformatie te ontvangen.

De app is opgedeeld in verschillende vaargebieden; per vaargebied staan er nuttige tips, vaaraanwijzingen en informatie over aanlegplaatsen. De filmpjes, foto’s en overzichtskaarten maken deze app een ideale hulp om een vaartocht te plannen en de juiste voorbereidingen te treffen.

Voor de app-gebruiker is het deel met waardevolle informatie ‘Voor vertrek’ gratis te downloaden.

Daarnaast zijn de volgende vaargebieden beschikbaar:
– Groningen en Friesland
– De kop van Overijssel
– De kanalen van Opsterland, Twente en Drenthe
– De bovenrivieren
– De Randmeren
– Rond Amsterdam
– De Hollandse Plassen
– De Vecht en de Vechtplassen
– De benedenrivieren
– Rond Rotterdam
– De Brabantse vaarten en kanalen
– De Limburgse plassen
– De staande-mastroute

NB: deze app is geen vervanging voor waterkaarten of wateralmanak. De schematische kaartjes in de app dienen ter oriëntatie en inspiratie, niet om te navigeren. Voor zaken als bedieningstijden wordt verwezen naar de voornoemde almanak.

Meer… Vaarwijzer Nederlandse binnenwateren