Groningen Seaports ondertekent grondcontract met RWE

Woensdagmiddag 17 december 2008 ondertekende Groningen Seaports samen met de directie van RWE het grondcontract nodig voor de voorgenomen vestiging van de elektriciteitscentrale van RWE. Het gaat hier om een terrein van 54 ha (ca. 108 voetbalvelden!). Daarnaast wordt er een contract ondertekend voor de vijfjarige huur van een 10 ha groot stuk grond nodig voor alle aan- en afvoer van materieel en de vestiging van een projectbureau. Voor Groningen Seaports betekent dit een belangrijke volgende fase in de majeure ontwikkeling van de Eemshaven als energiehaven.

Tevens is dit het moment voor Groningen Seaports om mega-investeringen door te voeren voor de ontsluiting van dit oostelijke gedeelte van de Eemshaven. Waarschijnlijk wordt hier begin maart mee gestart, afhankelijk van het verloop van de diverse vergunningen.

Groningen Seaports is eind 2006 al gestart met diverse voorbereidende werkzaamheden voor het bedrijfsklaar maken van terreinen in het oostelijke gedeelte van de Eemshaven, zoals de ophoging van de terreinen. De officiële contractondertekening met RWE betekent dat er nu gestart kan worden met de aanleg van de totale infrastructuur in dit gebied, zoals de aanleg van wegen en ICT-infrastructuur, aanleg van faciliteiten voor gas, licht en water, aanleg van kades, verlenging van de Wilhelminahaven en de verdieping van de vaargeul.

Energypark
Het oostelijke gedeelte van de Eemshaven is vastgesteld voor de ontwikkeling van energie gerelateerde bedrijvigheid: het zogenaamde Energy Park Eemshaven. Naast RWE, bouwt Nuon een energiecentrale in de Eemshaven. Eveneens heeft Advanced Power het voornemen voor de bouw van een energiecentrale. Essent, Vopak en Gasunie een locatiekeuze gemaakt voor de Eemshaven om daar een LNG Terminal aan te leggen voor de aanlanding van vloeibaar aardgas.

Bron: Groningen Seaports , 18-12-2008;