Havenbedrijf Rotterdam bestrijdt hardnekkige Japanse plant

Havenbedrijf Rotterdam heeft een duizendknoopdepot aangelegd op de Maasvlakte. De Japanse plant veroorzaakt veel schade in de Rotterdamse haven. Omdat er nog geen passend bestrijdingsmiddel is, komt het Havenbedrijf met deze voor Nederland unieke oplossing. Daarnaast is het Havenbedrijf dit jaar begonnen met diverse experimenten om ook andere locaties in de haven ‘duizendknoopvrij’ te maken.

Vrachtwagen wordt ontsmet na storten van duizendknoopgrond op het depot op Maasvlakte. Foto, Ries van Wendel de Joode

“Het duizendknoopdepot past in het beleid van het Havenbedrijf dat er op gericht is om te genieten van de tijdelijke natuur in het haven- en industriegebied, zonder dat het een belemmering is voor de havenontwikkeling. Havenbedrijf zoekt nog naar de zo kostenefficiënte en milieuvriendelijk mogelijke bestrijdingsmethode. Het zal de opgedane ervaringen delen met belangstellende partijen, zodat de maatschappelijke kosten laag kunnen blijven. Gemeenten door het hele land worstelen met de bestrijding van de duizendknoop”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

125.000 kuub grond met ongeveer 7.500 vrachtwagens

Het depot ligt vlakbij de Coloradoweg, omdat op de Maasvlakte veel duizendknoop voorkwam en er ruimte was. Inmiddels is in dit havengebied alle duizendknoop inclusief de grond met wortels afgegraven. Het gaat om het weghalen van in totaal 125.000 kuub grond met ongeveer 7.500 vrachtwagens. De grond is gestort in het depot. Daar is nu een berg ontstaan met een omvang van een hectare en een hoogte van ruim tien meter. De berg is ingepakt met dassengaas en een extra zandlaag om te voorkomen dat konijnen er kuilen graven. De verwachting is dat na een verouderingsproces van vijf jaar de plant geheel is afgestorven en dat de grond weer kan worden gebruikt. Ondertussen zal het Havenbedrijf het verouderingsproces monitoren.

Momenteel wordt naast deze berg ‘duizendknoopgrond’ gestort dat afkomstig is van het terrein rond de Rozenburgse sluis. Dat moet ook duizendknoopvrij zijn, want daarlangs wordt het Theemswegtracé aangelegd.

Meerdere experimenten met behulp van zout en/of het elektrocuteren

Het Havenbedrijf wil nog meer duizendknoopdepots aanleggen. Daarnaast is het dit jaar gestart met diverse experimenten om andere locaties ‘duizendknoop’ vrij te maken. Zo kampen glooiingen ook met de overlast, maar is het veel te kostbaar om die af te graven. Daar probeert het Havenbedrijf de plant te verdrijven met behulp van zout en/of het elektrocuteren van stengels en wortels. Ook loopt er een experiment met verwarmingselementen. Daarbij wordt grond met duizendknoop uitgegraven en wordt bekeken hoe de duizendknoop reageert op dat opwarmen. In het voorjaar moet blijken hoe succesvol de experimenten zijn geweest. Dan komt de duizendknoop weer bovengronds en geeft hij al zijn energie om weer hard te groeien.

Fotobijschrift
op de Maasvlakte (foto Ries van Wendel de Joode)