“Hef succesvolle Fast Flying Ferry niet op”

Rover-Haarlem wil dat de draagvleugelboot tussen IJmuiden en Amsterdam niet opgeheven wordt. Het is een succesvolle en economisch belangrijke verbinding en het is daarom onbegrijpelijk om deze op te heffen. Ook is het onbegrijpelijk dat Rover niet om advies is gevraagd. In een brief aan de statenleden vraagt Rover om de forenzensnelboot niet nu op te heffen, maar de concessie nog twee jaar te verlengen.

Meer… Rover