Royal HaskoningDHV versterkt leiderschap in brede water en maritieme sector

Royal HaskoningDHV heeft zijn focus op de Nederlandse watersector verder versterkt met twee benoemingen. Maartje Wise-Hoevenaars wordt verantwoordelijk voor alle ecologische, drinkwater, waterketen en watersysteem activiteiten in Nederland en Esther Bosman voor alle waterveiligheid en maritieme activiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Samen geven ze verder vorm en inhoud aan de positie en het aanbod van Royal HaskoningDHV als innovatieve, deskundige en betrouwbare partner.

Esther Bosman en Maartje Wise-Hoevenaars Foto Royal HaskoningDHV 20-01-2022
Esther Bosman en Maartje Wise-Hoevenaars Foto Royal HaskoningDHV 20-01-2022
Esther Bosman en Maartje Wise-Hoevenaars. Foto Royal HaskoningDHV.

Water staat centraal in grote en complexe uitdagingen waar de maatschappij voor staat, zeker ook in relatie tot klimaatverandering. Het gaat om waterzekerheid en waterveiligheid, maar ook om biodiversiteit en om klimaatadaptatie in steden. Dat vraagt om een integrale en multidisciplinaire aanpak. En die vraag neemt substantieel toe, zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk.

Niels Schallenberg, Global Director Water, Maritime & Digital: “Daarom zorgen wij voor een naadloos aanbod van onze adviseurs, onze ingenieurs en onze digitale experts. Samen met onze klanten koppelen zij strategie aan ontwerp en uitvoering. En daarbij passen ze de beste technologische en digitale innovaties toe. Zo komen we tot de effectieve, duurzame en circulaire oplossingen die vandaag en morgen nodig zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Maartje en Esther daaraan op inspirerende wijze leiding gaan geven. Dankzij hun ervaring, energie en focus op verbinding met de klant.’

Duurzaamheid en integraliteit als vertrekpunt
Voor klanten in de maritieme wereld richt Royal HaskoningDHV zich onder meer op havens, scheepswerven en terminals. Klimaatverandering, de waarde van biodiversiteit, digitalisering en de impact voor de samenleving zijn centrale thema’s in strategisch advies, masterplanning, ontwerp en implementatie.
In de watertechnologie-sector ontwikkelt, ontwerpt en implementeert Royal HaskoningDHV slimme maatwerkoplossingen voor drinkwater en afvalwater, met circulariteit als sleutelbegrip.
De gezamenlijke focus van Maartje en Esther ligt op resilience via het bijdragen aan een veilige, gezonde en klimaatbestendige samenleving. Duurzaamheid en integraliteit zijn het vertrekpunt. De oplossingen zorgen voor vermindering, hergebruik en recycling van grondstoffen en materialen.

Maatschappelijke uitdaging samen oppakken
Maartje Wise-Hoevenaars werkt al ruim 24 jaar voor Royal HaskoningDHV. Ze kan bogen op diepgaande kennis en ervaring op het snijvlak van klimaatadaptatie en watertechnologie, zowel in Nederland als internationaal. Over haar nieuwe rol zeg ze: “Onze snel veranderende wereld, met complexe maatschappelijke uitdagingen, vraagt om duurzame, integrale en inclusieve oplossingen. Die ontwikkelen we in de ‘gouden driehoek’ samen met de wetenschap en publieke partners. Onze Ephyra®-technologie is een treffend voorbeeld. Daarmee wordt het mogelijk om kosteneffectief meer slib te vergisten en tot 75% meer biogas te produceren. Ik verheug me erop om mijn bijdrage te leveren.”

Esther Bosman werkt inmiddels ook 24 jaar bij Royal HaskoningDHV, waarvan 17 jaar in leidinggevende functies in de watersector. Zij kijkt ernaar uit zich te verbreden in de maritieme wereld. “We kunnen de water- en maritieme uitdagingen alleen samen aangaan, het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen we met alle kennis en ervaring die wij in huis hebben, zonder grenzen tussen disciplines, in co-creatie met onze opdrachtgevers. Daar ga ik voor. Want zo geven we samen vorm en inhoud aan ons motto: enhancing society together.”