Grote bedrijven en NGO’s roepen Nederland, België en Duitsland op tot meer samenwerking: “Alleen grensoverschrijdend maken we groene industrie waar”

In een open brief roepen onder meer North Sea Port, Bellona Europa, haven van Rotterdam, Gasunie, Smart Delta Resources, ArcelorMittal, BASF Antwerpen en Fluxys, de Nederlandse, Belgische en Duitse overheden op om meer samen te werken rond het klimaatvriendelijk maken van de zware industrie.

Foto, North Sea Port.

“Grensoverschrijdende infrastructuur is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen”, zegt de bijzondere coalitie. Ze benadrukt de nood aan een gezamenlijke visie voor de afvang en permanente opslag van CO2-emissies.
Maar liefst 18 procent van de Europese uitstoot is afkomstig van de productie van basismaterialen zoals cement, staal en chemische stoffen. Een groot deel van de productie van deze basisproducten gebeurt in de industriële cluster die zich uitstrekt over Nederland, België en Noordrijn-Westfalen. De cluster waarborgt duizenden jobs en maakt producten die sleutelblokken zijn in het realiseren van de groene transitie, zoals staal en beton voor windmolens. Om hun maatschappelijke rol te vervullen en klimaatverandering tegen te gaan moeten deze bedrijven zich aansluiten bij de Europese doelen voor klimaat. Tegelijkertijd is het nodig dat Europese en nationale overheden de industrie van de nodige infrastructuur voorzien.

Enkel doeltreffend met mix van maatregelen
De NGO’s, bedrijven en overheidsinstellingen erkennen dat er niet één gouden oplossing is om de industrie-emissies de komende decennia drastisch te verminderen, maar dat een mix van maatregelen nodig is.

“We moeten inzetten op energie-efficiëntie, circulariteit, industriële elektrificatie met hernieuwbare energie uit zon en wind en het afvangen en ondergronds opslaan van CO2”, zegt Michelle Prins, beleidsexpert industrie bij Natuur & Milieu. “Een doeltreffend toekomstplan voor de industrie vereist actie op al deze domeinen, gekoppeld aan een financiële strategie en de uitrol van de nodige infrastructuur.”

Rol voor CO2-afvang en permanente opslag
Overstappen naar groene technologieën is nog niet altijd haalbaar voor alle sectoren. Daarom is ook het afvangen en ondergronds opslaan van de CO2-uitstoot nodig, zeggen de ondertekenaars van de brief. Het afgevangen CO2 wordt vervolgens getransporteerd naar en permanent opgeslagen in de lege olie- en gasvelden onder de Noordzee.

“Dit vereist grensoverschrijdende transportinfrastructuur (pijpleidingen, schepen, trucks, treinen), CO2-afvanginfrastructuur in alle betrokken landen en opslaginfrastructuur in Nederland. Het is cruciaal dat België, Nederland en Duitsland hiervoor samen een visie en stappenplan uitwerken”, zegt Laurien Spruyt, beleidsmanager klimaat en industrie bij Bellona Europa.

Barrières wegwerken
De ondertekenaars vragen naast de uitwerking van een concreet plan ook om barrières in de wetgeving weg te werken en de link te leggen met andere industrieclusters in het binnenland van Duitsland of Frankrijk.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Om in Europa de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten industrieën over de grenzen heen samenwerken aan CO2-reductie en CCS. In het grensoverschrijdende havencluster van North Sea Port gebeurt dat waar mogelijk. Als haven weten we dat je daarvoor dialoog nodig hebt. Met alle partijen roepen we op om deze dialoog over oplossingen met én tussen overheden te voeren. Zo kun je stap voor stap in de richting van de decarbonisering van de industrie gaan.”

De ondertekenaars van de open brief
De open brief wordt onderschreven door: Aramis, ArcelorMittal, BASF Antwerpen, Bellona Europa, Bellona Duitsland, Benelux Business Roundtable, Carbon Collectors, Clean Air Task Force, Energie Beheer Nederland, Fluxys, Gasunie, General Electric, HeidelbergCement, Holcim, Kalk.de, Lhoist, Natuur & Milieu, Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland, North Sea Port, Port of Antwerp, Port of Rotterdam, Porthos, Shell, Smart Delta Resources, TotalEnergies, Victrol en Verein Deutscher Zementwerke (VDZ).