IHC Caland: akkoord over verkoop werven

De onderhandelingen over de verkoop van de twee scheepswerven van IHC Caland aan de participatiemaatschappij van Rabobank (Rapar) en het management van IHC Holland en De Merwede zijn afgerond. Ook de ondernemingsraden hebben zich achter de overname geschaard. Alleen de aandeelhouders moeten nog instemmen met de verkoop. Hiervoor is op 11 februari een buitengewone aandeelhoudersvergadering vastgesteld.

Bron: Rotterdams Dagblad, 24-01-2005;