IHC en vakbonden tekenen voor samenwerking voor onderzeebootorder

Royal IHC en de vakverenigingen FNV, CNV vakmensen.nl, RMU en De Unie hebben vandaag een convenant getekend in het kader van het programma voor de vervanging van de Walrusklasse. In dit convenant hebben de partijen afgesproken om intensief met elkaar op te trekken op het moment dat IHC met haar Franse partner Naval Group de order voor de Nederlandse overheid mag uitvoeren.

Royal IHC en de vakbonden tijdens het ondertekenen van het convenant. Foto, Royal IHC.

Het vervangingsprogramma voor de Walrusklasse biedt de Nederlandse maak- en kennisindustrie veel kansen. Het zal een grote impuls geven aan kennisontwikkeling en hoogwaardige banen creëren in verschillende disciplines. Om voor dit grote project personeel te werven en hen op tijd tot het gewenste kwaliteitsniveau opgeleid te krijgen, is het belangrijk de krachten te bundelen.

Er zijn afspraken gemaakt over het werven, opleiden en duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers. Alle betrokken partijen onderschrijven met dit convenant het belang van samenwerking, goede arbeidsvoorwaarden, het bieden van leer-werktrajecten, instroom- en doorgroeimogelijkheden en het ontwikkelen van de juiste (vak)opleidingen.

Dave Vander Heyde, CEO Royal IHC: “De vervanging van de Walrusklasse is een zeer groot en prachtig project. Een uitdaging die IHC niet alleen aan kan gaan. Daar hebben wij uiteraard Naval Group voor nodig, en zeker zoveel mogelijk Nederlandse partners, op allerlei gebieden. Wij zijn dan ook zeer blij met de steun van de bonden. Samen kunnen we gaan zorgen voor de juiste in- en doorstroom van vakmensen in de regio Rotterdam.”

De gezamenlijke vakverenigingen zijn van mening dat bij zo’n grote order van de Nederlandse overheid, zoals de vervanging van de onderzeeboten van de Walrusklasse, voor wat de bouw en het jarenlange onderhoud betreft gekozen moet worden voor de werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse Maritieme industrie onderscheidt zich door hoogwaardige kennis en innovatieve kracht. Daarnaast is de marinebouw van direct belang voor de Nederlandse veiligheid en bescherming. Investeren in deze strategische sector is goed voor het behoud en uitbouwen van kennis, goed voor de werkgelegenheid en goed voor Nederland als industrieland. Daar horen ook goede afspraken bij over opleidingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zoals deze staan in het convenant dat vandaag getekend is volgens de vakbonden.