Informatieplatform voor Nextlogic wordt gebouwd!

Dinsdag 10 juni tekende Emile Hoogsteden van Havenbedrijf Rotterdam, tevens voorzitter stuurgroep Nextlogic, de opdracht aan Portbase om het Nextlogic informatieplatform te bouwen.

Komende week vindt ook de kick-off plaats met de gebruikersgroep. Deze groep bestaat uit afgevaardigden van de barge operators, zeehaventerminals en depots. Op wekelijkse basis werken zij mee aan de ontwikkeling, het testen en de implementatie van het informatieplatform. Ook hieruit blijkt de intensieve deelname van de markt.

Nextlogic is mede een initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. In dit programma werken overheden, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma. Connekt voert in opdracht van Rijkswaterstaat een deel van het programma IDVV uit, waaronder Nextlogic.

Meer… Nextlogic