Investering miljoenen in Yara Sluiskil

Kunstmestproducent Yara in Sluiskil investeert de komende jaren enkele honderden miljoenen in modernisering van de fabriek in Sluiskil. De hoofddirectie in Noorwegen neemt in september zo goed als zeker een positieve beslissing over de vervanging van twee ureumfabrieken door één nieuwe.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 07-07-2007;