Invoering Ingenieursregister

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA start in de 2e helft van 2011 met het Ingenieursregister. In het Ingenieursregister maken ingenieurs hun competenties qua opleiding, werkervaring en continue professionele ontwikkeling zichtbaar. De informatie die in het register komt wordt gevalideerd. KIVI NIRIA werkt hier nauw samen met NEN.
De minimale eis om opgenomen te worden in het register is de ingenieursopleiding.

Waarom het Ingenieursregister?

•Internationale dimensie: het Ingenieursregister wordt in een Europees kader geplaatst en zorgt voor transparantie en een verhoogde mobiliteit op de Europese arbeidsmarkt. De EU staat erg positief tegenover deze ontwikkeling.
•Ingenieurs de mogelijkheid bieden om zich met hun competenties te profileren richting werkgevers en opdrachtgevers.
•Bevorderen identiteit en kwaliteit van de ingenieur’; met de invoering van de bachelor- en mastergraden wordt het steeds minder duidelijk wat een echte ingenieursopleiding is.
•Het stimuleren van een continue professionele ontwikkeling.
Als bewijs van inschrijving in het Ingenieursregister ontvangen ingenieurs de ingenieurskaart (in de internationale context engineeringcard genoemd) waar in het kort de relevante gegevens op vermeld worden. Tevens kunnen ingenieurs zelf een uitdraai van alle eigen gegevens maken, een soort CV.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs is eigenaar van het Ingenieursregister. Zowel leden als niet leden kunnen zich inschrijven.

Bron: KIVI NIRIA, 25-02-2011;