Kennisdag Transumo: toepassen van agents in Rotterdamse haven

Op dinsdag 9 december kunnen geïnteresseerden worden bijgepraat over de toepassing van intelligente agenten in de havenlogistiek. De dag, die wordt georganiseerd door Transumo, wordt afgesloten door Albert Douma die zijn onderzoek over dit onderwerp verdedigt en hierop hoopt te promoveren.

Aanleiding voor de kennisdag is het Transumo project DIPLOMA (Distributed Planning and Optimization with Multi-Agents). Binnen dit project is een multi-agent syteem ontwikkeld die de afstemming binnen de haventerminals zou kunnen verbeteren. De praktijk lijkt weerbarstiger, want tijdens deze dag kan er worden gediscussieerd over de belemmeringen bij de implementatie van dit soort innovatieve logistieke oplossingen.

Bron: Logistiek.nl, 04-12-2008;