Lage waterstand houdt aan

Door de Rijn stroomt de helft minder water dan normaal gesproken rond deze tijd van het jaar: maar 816 m3/s terwijl dit normaal gesproken 1950 m3/s is. Voor de grote rivieren wordt in het stroomgebied de komende dagen geen neerslag van betekenis verwacht. De afvoer blijft daarmee laag. Vooral de scheepvaart merkt hier de gevolgen van. Maatregelen voor de scheepvaart richten zich op de doorvaart en de veiligheid op de vaarweg zoals het instellen van beperkingen voor inhalen en passeren.

Ook de waterstand op de Rijn is laag. Rijkswaterstaat verwacht dat de komende dagen de waterstand in de Rijn nog verder zal dalen en mogelijk wordt begin volgende week het laagst gemeten punt bereikt.

Op de Maas is de afvoer eveneens laag. Daarin zal weinig verandering optreden.

In verband met de lage afvoeren is de Landelijke Coördinatiecommissie voor de Waterverdeling (LCW) bij elkaar gekomen. De LCW adviseert bij watertekorten over een goede waterverdeling. Het is voor het eerst dat de waterbeheerders zo laat in het jaar samen kwamen om het landelijke beeld te bespreken en maatregelen met elkaar afstemmen. Hoewel de watervraag in het najaar laag is, zijn waterbeheerders alert op veranderingen en is lokaal het waterbeheer aan de lage rivierafvoeren aangepast.

Meer… Rijkswaterstaat